Projecte Educatiu

La nostra metodologia es basa en la personalització de l’aprenentatge, és a dir, cada alumne apren al seu propi ritme a partir d’una proposta de treball individualitzada a través de: microespais
a infantil i itineraris personals a primària. 
A més, creiem que l’alumnat ha de descobrir les seves habilitats i capacitats i, per això, oferim ambients d’aprenentatge.
Partint de la idea que tothom és diferent, entenem aquesta diversitat com a font de riquesa i d’aprenentatge. És per això, que potenciem la interacció entre infants tant de la mateixa edat, com de diferents edats. 
Tambè li donem molta importància al treball en equip, la investigació i la recerca, l’aprenentatge significatiu, etc. Per aquest motiu, a tots els cursos es fan projectes d’aprenentatge
Les eines digitals estan integrades en totes aquestes maneres de fer.