Treball pel col·lectiu

A l’article 3 del currículum de primària es parla de “tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu (…)
A l’escola aquest objectiu es concreta en responsabilitzar a l’alumnat fent-se càrrec de determinades feines de les que seran els encarregats. A més de fomentar el gust per ajudar a que l’escola sigui un lloc millor i crear un ambient de col·laboració i respecte per la feina dels altres.
Per aconseguir-ho, cada nivell té una tasca assignada que ha de dur a terme durant tot el curs. Així els alumnes de P4 recolliran les pilotes del pati d’infantil, els de P5 regaran les plantes d’infantil, els de 1r gestionaran els objectes perduts, els de 2n cuidaran les plantes de primària, els de 3r vetllaran pel manteniment de la neteja del pati de primària, els de 4t ajudaran a dinamitzar la biblioteca del centre, els de 5è es faran càrrec de l’hort i els de 6è vetllaran per a què a l’escola no es faci una despesa energètica innecessària.