Eines digitals

A la nostra escola donem importància a la competència digital del nostre alumnat. Per aquest motiu totes les aules estan dotades de pissarres digitals (PDI). A més, comptem d’una aula amb ordinadors, Chromebooks, tauletes i robots per fer introducció a la robòtica. 
El tractament de la informàtica es basa en l’aprenentatge de les eines TIC tot integrant-les en els projectes d’aula, sempre vinculat amb la programació, per exemple, cerca d’informació, domini de diferents programes, creació de presentacions, etc.

 

AULA D’INFORMÀTICA                                                     ÚS DE TAULETES