18. Com es gestionen les activitats extraescolars?

A principi de curs, l’AFA informa de totes les activitats extraescolars proposades pel curs. Cada família omple la documentació amb la seva elecció i a principis d’octubre s’inicien aquelles en les que hagi un nombre adequat de nens i nenes inscrits.

Els monitors/es recullen els alumnes a les aules i els porten directament a l’activitat. Els més petits dediquen una estona a berenar. Només en el  cas de la piscina, la família ha de portar el nen o nena directament al lloc.

Aquest curs les extraescolars són: futbol, dansa, escacs, robòtica, anglès, ràdio i  piscina.