La nostra perspectiva

Al nostre centre treballem per l’ educació integral dels nostres alumnes, per la cohesió social i som responsables de l’educació dels nostres alumnes juntament amb les famílies i l’entorn.


La principal finalitat de la nostra escola és contribuir al creixement personal dels nostres alumnes en el seu procés de socialització i individualització, adaptant-nos a les seves necessitats afectives, emocionals, relacionals i cognitives.

Desenvolupar al màxim les capacitats i competències de tots i cadascun dels nostres alumnes, com a principi fomentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.