14. Com es fan les entrades i sortides de l’escola?

Els alumnes d’Educació Infantil (excepte els primers dies d’adaptació dels alumes de P3) s’acompanyen  fins la porta de fusta i des d’allà entren sols fins la seva aula. A les 12:30h i a les 16:30h es recullen a la mateixa porta de la classe.  El procediment en els dies de pluja  és el mateix.

Els alumnes de primària entren sols per la porta del carrer Sant Jeroni i pugen directament a l’aula. A les 12:30h i a les 16:30h es recullen a la pista del pati de l’escola i a la seva fila corresponent. Els dies de pluja s’acompanyen i es  recullen  al porxo d’entrada a l’escola (recomanem que no entrin els paraigües a l’escola).

Només els alumnes de 3r a 6è de primària poden sortir sols de l’escola durant tot el curs sempre que tinguin autorització de la família.