Servei educatiu VOII

El Servei educatiu del Vallès Oriental II, que depén del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ofereix els seus serveis i recursos al diferents col·lectius de la nostra escola El Roure: al professorat i, en alguns casos, a l’alumnat o a les famílies, i es coordinen amb els serveis i entitats de l’entorn.

Consultes

Atenció i resposta personalitzada en relació a qualsevol qüestió referida al món de l’educació i l’ensenyament.

Formació

Organització i gestió d’activitats de formació de centre i obertes. Concreció de la demanda, suport, seguiment, i valoració.

Documentació i recursos

Servei de documentació en xarxa, cerca i assessorament, a demanda, de recursos didàctics virtuals, elaboració de catàlegs temàtics, préstec de materials.

TAC

Acompanyament en l’elaboració del Pla TAC de Centre,  assessorament puntual, organització de formació específica, difusió d’experiències de centre.

Col·laboració

Col·laboració amb entitats i institucions  en l’organització d’esdeveniments i activitats de caràcter educatiu.

Maquinari

Servei de reserva i préstec de maquinari. (Projector, Ordinador portàtil, Càmara de vídeo, Equip de so)

Projectes i programes

Assessorament en projectes i programes promoguts pel Departament d’Ensenyament.

Assessorament

Assessorament especialitzat,  puntual, a demanda, sobre temes diversos: tecnologies, recursos didàctics, biblioteca escolar, educació ambiental, gestió de la formació de centre, relacions escola i família, treballs de recerca, treballs de final de cicle.

Difusió

A demanda, difusió de notícies, convocatòries i esdeveniments entre els centres de la demarcació emprant els canals habituals del servei: portal web, correu electrònic , xarxes socials i  blocs temàtics.

Dinamització i innovació

Difusió de pràctiques de referència dels centres, organització d’activitats d’intercanvi d’experiències adreçades a professorat i/alumnat de centres diversos, suport a iniciatives innovadores.

Propostes específiques de centre

Suport i assessorament a propostes de centre, grups de centres, col·lectius de docents o col·lectius d’alumnes.

Per a més informació:

Servei Educatiu del Vallès Oriental II

 

Àmbit de actuació:

Montmeló, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, St. Fost de Campsentelles, Sta. Maria de Martorelles.

 

Web:

https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoriental2/

 

E-mail:

a8870203@xtec.cat