Autoritzacions i permissos

En aquesta secció trobareu tots els principals documents i autoritzacions que cal presentar al llarg del curs
 DOC/PDF
 Títol
 descarga
Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i del material que elaboren (menors de 14 anys).

Model de document oficial per a l’autorització d’ús d’imatges en diferents mitjans de difusió.

descarga
Autorització per a sortir sols (alumnes menors de 14 anys).

Model de document per a l’autorització o no autorització per a sortir sols del recinte escolar, un cop acabades les activitats lectives al matí o la tarda.

descarga
Autorització per a la recollida d’alumnes per diferents persones.

Model de document per a l’autorització a diferents persones (Nom, cognoms i DNI) per a la recollida d’alumnes, un cop acabades les activitats lectives al matí o la tarda.

descarga
Autorització per a l’utilització del servei d’acollida d’alumnes, fora de l’horari lectiu.

Model de document per a fer servir el servei d’acollida, abans que s’inicïn les activitats lectives al matí o quan acabin les classes a la tarda.

descarga
Autorització per a l’administració de medicaments a l’escola.

Model de document per a l’autorització als tutors l’administració de medicaments. Cal que s’adjunti la corresponent recepta mèdica, amb les indicacions d’ús.

descarga
Informació de malalties de llarga durada.

Model de document d’informació al centre de malalties d’alumnes i protocol d’actuació en cas de necessitat.

 descarga
Justificació d’absències d’alumnes.

Model de document d’informació per a la justificació per part dels pares o tutors de les absències a classe dels alumnes