L’escola

El nostre objectiu principal:  una Educació de Qualitat.

Som un centre públic que es caracteritza per ser: 
 • Familiar
 • Inclusiu
 • Cooperatiu
 • Col·laborador
 • Obert a la participació
 • Solidari
 • Coeducador
 • Respectuós amb el pluralisme ideològic
 • Innovador
Treballem per aconseguir que els nostres alumnes …
 • Tinguin criteri i siguin capaços de millorar el seu entorn.
 • Siguin autònoms i responsables del seu procés d’aprenentatge.
 • Siguin col·laboradors i participatius.
 • Generin nous coneixements i els comparteixin.
 • Reconeguin la cultura de l’esforç i el compromís persnal.
 • Estiguin preparats per viure i conviure en societat.
escola
A l’escola El Roure:
 • Atenem la diversitat dels nostres alumnes, ajustant-nos a les seves necessitats afectives, emocionals, relacionals i cognitives, i als seus interessos personals.
 • Formem els nens i nenes experimentant en la curiositat intel·lectual, la disciplina personal, la creativitat, l‘esperit crític, el civisme i el respecte vers el medi ambient, fent projectes compartits com l’hort, el teatre, la ràdio o les arts plàstiques.
 • Oferim una educació personalitzada i activa que permeti als nostres alumnes adquirir un aprenentatge significatiu que els possibiliti desenvolupar-se i trobar el seu lloc en una societat canviant com la nostra. 
 • Utilitzem les noves tecnologies a l’aula per afavorir l’aprenentatge.
 • Vetllem perquè els nostres alumnes siguin competents en l’ús de les tres llengües (català, castellà i anglès) i introduim la llengua estrangera des de P3.