Material escolar

A la nostra escola El Roure el material està socialitzat. Això vol dir que:

‣ El material d’ús comú és de tots i totes i que entre tots i totes el mantenim.

‣ Els alumnes no han de portar cap tipus de material de casa, tret d’aquell que els/les mestres puguin demanar de forma puntual.

organizador_escritorio[1]

Tant l’Educació Infantil com la Primària, funciona amb aquesta concepció de material socialitzat que s’adquireix des del propi centre. Aquest sistema de socialització dels costos pretén:

‣ Que tots els alumnes, i des del primer dia, tinguin el material necessari per a desenvolupar les diferents pràctiques i activitats d’aprenentatge, sense discriminació per raons econòmiques.
‣ Evitar que el material que utilitzen els alumnes sigui motiu de diferències socials pel que fa referència a la qualitat i quantitat.
‣ Tanmateix es prentén estalviar costos innecessaris i temps de dedicació i preocupacions de les families.

Per aquest fi haureu d’ingressar la quantitat de 175€ al compte de La Caixa: 

ES89 21002433110200092934

i caldrà que feu constar el Nom i Cognoms, i el curs del vostre/a fill/a. La data límit d’ingrés és la segona quinzena de novembre. Aquesta quantitat inclou, també, el preu de totes les sortides i altres activitats que es porten a terme al llarg del curs.

Guardeu una còpia del comprovant de pagament de la Caixa.
La data límit d’ingrés és la segona quinzena de novembre.

 Les sortides

Són activitats complementàries dels temes treballats a l’aula i ajuden a afavorir la relació del grup.
Per això és importat que hi assisteixin tots els alumnes.

El llistat de sortides s’elabora per cicles i nivells i se us entregarà a la reunió d’aula de principi de curs.

bus sortides1

Abans de cada sortida rebreu una nota amb tota la informació sobre aquesta. Caldrà que retorneu a la tutora l’autorització corresponden, sense la qual el nen/a no podrà sortir del centre.

A l’arribada de les sortides, els/les alumnes hauran d’entrar a la classe abans de ser recollits o marxar, per tal de garantir l’ordre i el correcte control.

Recordeu que ni a l’escola ni a les sortides es poden portar objectes de valor, joguines, llaminadures…