Instal·lacions

Durant molts anys el mestres del CFA Artur Martorell vàrem estar desenvolupant la nostra feina en aules repartides per tot el centre penitenciari aprofitant les aules fetes dins l’estructura arquitectònica inicial.

Per aquesta qüestió, durant anys, vàrem estar reclamant des d’un despatx on ens poguéssim reunir tots els mestres, fins a aules per poder reunir alumnes del mateix nivell de tots els mòduls per augmentar la ràtio i ser més operatius. Davant de la dificultat que això representava, i la manca de pressupostos que ho facilitessin, en els últims dies del curs 2014-2015 vàrem sol·licitar deixar de ser l’única escola dins d’una presó que no disposi d’una àrea educativa i, malgrat la promesa de poder començar el curs 2015-2016 amb unes instal·lacions habilitades a partir de cel·les que no es fan servir, el nostre somni es va fer efectiu a partir del mes de maig de 2016, i consta de 7 aules normals, dues aules d’informàtica, un pati, una sala pels mestres i una per la direcció.