Em sento…

Em sento

L’educació emocional és un dels eixos transversals del centre. Tot i això, es treballa específicament aquest projecte a P4. Cada setmana un infant explicarà a la resta del grup coses que li provoquen diferents emocions: alegria, tristesa, calma, ràbia, por…

A anglès, a P4 i P5, es treballa com a rutina en cada sessió.