Reunions inici de curs 2021-2022

Reunions Generals de Famílies

I3 7 octubre 16:45h
I4 20 setembre 16:45h
I5 4 d’octubre 16:45h
1r 27 de setembre 16:45h
2n 21 setembre 16:45h
3r 29 setembre 16:45h
4t 30 de setembre 16:45h
28 de setembre 16:45h
22 de setembre 16:45h