Som escola Verda!

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

L’escola Margalló és una d’aquestes escoles adherides i per tant es planteja tres grans objectius:

  • Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre.
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.