Projecte educatiu

La nostra filosofia d’entendre i de viure l’escola és compartir mitjançant el diàleg, el respecte i la confiança mútua. 

Creiem en l’ésser humà i en la seva bona voluntat, en l’honestedat, en l’esforç, en la constància i en l’estima. 

Potenciem tot allò que és positiu i intentem convertir les errades en oportunitats per aprendre.

Entenem l’èxit educatiu com el desenvolupament de l’autonomia personal, la responsabilitat, la convivència, la cooperació, els hàbits saludables,  la conscienciació mediambiental, l’esperit crític constructiu i l’afany d’auto superació.

Volem que el nostre alumnat practiqui i experimenti l’art d’aprendre: a aprendre, a pensar, a decidir, a fer, a ser, a estar, a gaudir, a viure i a conviure, facilitant-los la presa de consciència dels seus aprenentatges i capacitats.