Biblioteca Escolar

A l’Escola Margalló tenim la sort de comptar amb una biblioteca amb més de 3000 volums als quals tant els mestres com els alumnes poden tenir accés diàriament.

Per començar, tenim al nostre abast una gran zona de llibres de consulta organitzats segons diferents temàtiques. Hi ha llibres de ciències socials i naturals, matemàtiques, plàstica, esports, llengua i música, entre d’altres. Aquests també es troben ordenats per nivells, amb propostes per tothom, des dels més petits fins al professorat.

A l’altra banda de la biblioteca trobem la zona de lectura. Els llibres d’aquesta zona estan organitzats per colors; el blau pels llibres destinats als alumnes de Cicle infantil i Inicial, el verd pels de Cicle Mitjà i el vermell pels més grans de l’escola.

Al mig de la biblioteca també trobem una taula plena de propostes interessants on s’exposen llibres de lectura i contes. Aquest recull sempre està relacionat amb els temes, els projectes o les festes que els alumnes estan treballant a l’escola en cada moment.

Per acabar, la biblioteca també s’utilitza per fer exposicions. Així, gairebé sempre hi podem trobar un recull de treballs realitzats pels alumnes que els seus companys d’altres cursos tenen l’oportunitat d’admirar.

Durant l’hora del pati, d’11:00 a 11:30, la biblioteca ofereix diàriament el Bibliopati, que dóna als alumnes la possibilitat d’utilitzar l’espai i les propostes oferides durant el seu temps d’esbarjo. A més, també s’ofereix el servei de préstec de llibres. Amb aquest servei, els infants poden emportar-se fins a tres llibres per poder gaudir de la lectura fora de la biblioteca.