Principis pedagògics

– Fomentem el coneixement de la pròpia identitat personal i emocional.
– Respectem la diversitat de ritmes evolutius.
– Potenciem capacitats per convertir-les en habilitats.
– Promovem activitats que afavoreixin les relacions socials entre tots els membres de la comunitat educativa.