Principis pedagògics

 • La cura de totes les persones que formem la comunitat educativa.
 • El reconeixement dels infants.
 • Tenir una mirada respectuosa envers els infants.
 • La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós.
 • La valoració i acceptació de la diversitat com a fet enriquidor.
 • L’escola participativa 
 • La formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional.
 • La qualitat dels espais i dels ambients.
 • L’escola que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants.
 • La relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb l’entorn.
 • Metodologies de treball actives i vives. L’èxit està en trobar l’equilibri entre totes elles.
 • Donar resposta a les necessitats dels infants: protecció i seguretat, autonomia i exploració, autoregulació i temps d’interacció, moviment i joc espontani, necessitat de pertinença i de vincles, construcció d’un autoconcepte positiu, autorealització i desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona, acompanyament emocional…
  perquè l’infant se senti reconegut, acceptat i estimat.
 • Un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en aspectes positius.