Assemblea de Delegats

 

  • L’assemblea de delegats la formem  els infants delegats o sotsdelegat de les aules juntament amb l’equip directiu.  Les nostres tasques són exposar i comunicar les propostes sorgides de les assemblees d’aula (grup-classe).
  • Recollim la informació per portar-la  a les aules. Som un  mitjà de comunicació entre escola/aula  aula/ aula nen/nen.
  • Celebrem reunions una vegada al mes per compartir aquestes propostes d’organització i funcionament de la nostra escola i com tenir cura d’ella.
  • Participem els infants de 3r  fins a 6è de primària.