Autoritzacions per les famílies

  1. Autorització per sortir sols infants de cicle mitjà i superior.
  2. Autorització per la recollida de l’alumnat .
  3. Autorització per a l’administració del paracetamol.
  4. Autorització administració de medicació.
  5. Autorització revisions bucodentals.
  6. Autorització SEP o renúncia.
  7. Autorització de piscina.
  8. Autorització familiar assemblea de delegats.
  9. Imprès alta soci