Llegim en parella

L’objectiu del programa és millorar la competència lectora mitjançant  la tutoria entre iguals:

  • Un mètode d’aprenentatge cooperatiu( parelles formades per alumnes ).
  • Les activitats presentades (lectura en parella i la comprensió lectora) estan estructurades.

A través de la tutoria entre iguals, els alumnes i la comunitat escolar  tenen la possibilitat de veure com la diversitat, esdevé un element positiu per a la tasca pedagògica.