Menjador escolar

Menú del mes de març

·MENÚ GENERAL

 

MENÚ SENSE CARN

A l’Escola Joan Llongueras tenim la gran sort i meravellós luxe de tenir un menjador amb cuina pròpia. Està gestionat per l’empresa SERMES GRAMANET  SL.

El preu és el fixat pel Departament d’Educació, que inclou el cost de l’àpat, el monitoratge i l’IVA. Enguany és de 6’20€ /dia i disposem de tres varietats diferents (l’específica serà concretada segons les necessitats). 

–   Menú general

–  Menú sense carn

–  Dieta específica pels alumnes que ho necessitin: dieta tova, al·lèrgics…

El temps de migdia és un servei no obligatori per als alumnes de l’escola on s’hi inclou tant l’àmbit alimentari com els hàbits a taula. A més es fa activitats  d’esbarjo dirigides i lliures.

Els tiquets de Menjador els heu de comprar directament al menjador els dilluns de 9 a 9.30h i els dimecres de 16.30 a 17h de la tarda. També es poden comprar per domiciliació bancària parlant amb el senyor Raúl o la senyora Charo, responsables del Menjador.

Els alumnes que es quedin al menjador hauran de dipositar els tiquets a la bústia de menjador a les 9h del matí.

Els usuaris habituals del menjador, el dia que no es quedin a dinar, és imprescindible que portin un nota signada pel pare, mare o tutor legal, per tal de poder sortir de l’escola.

En aquest apartat de la nostra pàgina web podreu consultar, mes a mes, el menús.