Material escolar- Llibres

Material escolar  a l’escola és socialitzat.

Les famílies aporten una quota per tal que es disposi de tot el material necessari per cada  nivell educatiu.

( Fulls, quadernets, agenda, llapis, llapis de colors, ceres, pintures, cartulines ….), a més a més llibres de text,  de lectures, dispositius digitals, material de taller, de dibuix…)

LLIBRES

 

INFANTIL
CURS ÀREA TÍTOL EDITORIAL
P-3 – MATEMÀTIQUES  M’AGRADA. SANTILLANA
P-4 – MATEMÀTIQUES  M’AGRADA. SANTILLANA
P-5 – MATEMÀTIQUES  M’AGRADA. SANTILLANA

 

CICLE INICIAL
CURS ÀREA TÍTOL EDITORIAL
 

 

1r

 

MATEMÀTIQUES PROJECTE DUNA 1

.Quadern 1,2,3

TEIDE
 

MATEMÀTIQUES

QUADERN DE CALCUL  SET I MIG 1,2,3 TEIDE
COMPRENSIÓ LECTORA LECTOR 1,2 NADAL
LLENGUA LLENGUA CATALANA 1 SANTILLANA
ANGLÈS

 

NEW BEEP 1

Students book i activity book

SANTILLANA
 

 

2n

 

MATEMÀTIQUES PROJECTE DUNA 2.Quadern 1,2 TEIDE
MATEMÀTIQUES QUADERN DE CALCUL  SET I MIG 7,8,9 TEIDE
LLENGUA CATALANA LLENGUA CATALANA 2 SANTILLANA
COMPRENSIÓ LECTORA LECTOR 3,4,5 NADAL
ANGLÈS

 

NEW BEEP 2

Students book i activity book

SANTILLANA

 

CICLE MITJÀ
 

CURS

 

ÀREA

 

TÍTOL

 

EDITORIAL

 

 

 

 

 

3r

 

MATEMÀTIQUES

 

MATEMÀTIQUES 3r.

 

TEIDE

 

MATEMÀTIQUES

Quadrenet d’exercicis llibre

DUNA

TEIDE
 

MATEMÀTIQUES

Quaderns De càlcul vuit i mig 1,2,3 TEIDE
CONEIXEMENT DEL MEDI Coneixement del Medi 3r. Camins del saber SANTILLANA
LLENGUA CATALANA Llengua Catalana 3r. quaderns 7,8,9 SANTILLANA
COMPRENSIÓ LECTORA LECTOR 6,7,8 NADAL

 

LLENGUA CASTELLANA Nuevas voces SANTILLANA
ANGLÈS NEW BEEP 3

Students book i activity book

SANTILLANA
 

 

 

4t

 

 

 

MATEMÀTIQUES

 

MATEMÀTIQUES 4t

TEIDE
 

MATEMÀTIQUES

Quaderns De càlcul vuit i mig 7,8,9 TEIDE
MATEMÀTIQUES Quadrenet d’exercicis llibre DUNA TEIDE
CONEIXEMENT DEL MEDI Coneixement del Medi 4t. Camins del saber SANTILLANA
LLENGUA CATALANA Llengua Catalana quaderns 10,11,12 SANTILLANA
COMPRENSIÓ LECTORA LECTOR 9,10,11 NADAL
LLENGUA CASTELLANA Nuevas voces SANTILLANA
ANGLÈS NEW BEEP 4

Students book i activity book

SANTILLANA

 

CICLE SUPERIOR
CURS ÀREA TÍTOL EDITORIAL
 

 

 

 

 

 

MATEMÀTIQUES

 

MATEMÀTIQUES

 

TEIDE

 

MATEMÀTIQUES

Quaderns De càlcul NOU I MIG 1,2,3 TEIDE
MATEMÀTIQUES Quadrenet d’exercicis llibre TEIDE
CONEIXEMENT DEL MEDI Coneixement del Medi 5è. Els camins del saber SANTILLANA
LLENGUA CATALANA Llengua Catalana quaderns 13,14,15 SANTILLANA
LLENGUA CATALANA LECTOR 12,13,14 NADAL

 

LLENGUA CASTELLANA Nuevas voces SANTILLANA
ANGLÈS NEW BEEP 5

Students book i activity book

SANTILLANA
 

 

 

 

 

 

MATEMÀTIQUES

 

Quaderns de càlcul nou i mig.7,8,9

 

TEIDE

MATEMÀTIQUES Quadrenet d’exercicis llibre TEIDE
CONEIXEMENT DEL MEDI Coneixement del Medi 6è. Els camins del saber SANTILLANA
LLENGUA CATALANA Llengua Catalana quaderns 16,17,18 SANTILLANA
LLENGUA CATALANA LECTOR 15,16,17 NADAL

 

LLENGUA CASTELLANA Nuevas voces SANTILLANA
ANGLÈS

 

NEW BEEP 6

Students book i activity book

SANTILLANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR