Calendari del curs

CALENDARI 

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

Del 4  al  13 d’ abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 19 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

4 de novembre de 2019

24 de febrer de 2020

12  de maig de 2020

Jornada compactada:

20 de desembre de 2019 i del  8 al 219 de juny de  2020 (ambdós inclosos).

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15.00 a 16.30 h per a tots els alumnes del centre.

Els dia d’horari compactat serà de 9 a 13h  (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15h)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels  primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Dates d’avaluacions: