Associació de Famílies AFA

Tots les famílies que tenen fills/es matriculats al centre poden ser membres de l’associació de famílies.

L’ AFA col·labora amb molts aspectes de l’àmbit escolar.

Organitza i gestiona totes les activitats extraescolars.
Col·labora en les festes que organitza l’escola i organitza la seva pròpia festa.
Gestiona la venda del llibres als seus associats a partir del projecte REMA.
Participa en el govern de l’escola, té un representant en el Consell Escolar del Centre i també té un representant en el Consell Escolar Municipal.

L’ AFA funciona a partir de les propostes de la seva junta i sota les directrius del seu reglament de funcionament com entitat jurídica que és. Es realitzen assemblees de famílies per tal de prendre les decisions mes importants conjuntament i també per recollir propostes, presentar l’estat de comptes i informar de diferents aspectes que es puguin anar presentant durant el curs.

Els membres de la junta es renoven cada dos anys mitjançant eleccions a partir de les candidatures presentades entre els seus associats.

Bloc de l’AFA: http://ampaceipocata.blogspot.com