Projecte lingüístic

  • La llengua  d’aprenentatge al Centre és el català.
  • L’escola garanteix l’aprenentatge i l’ús de la llengua castellana. L’ensenyament de la llengua castellana  escrita s’introdueix a partir de 2n de primària, en el cursos anteriors  s’estudia a nivell oral.
  • L’anglès s’introdueix, amb la mestra especialista, a nivell oral a P-3 d’educació infantil i a partir de 2n escrit.
  • Dins del projecte lingüístic també s’aplica l’estimulació fonològica i els racons del llenguatge als alumnes d’infantil. Són activitats de reforç pel desenvolupament de la competència oral i l’assoliment de les destreses de l’aprenentatge de la lecto-escriptura.