Treball per projectes

Darrera del que s’anomena treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó altres aspectes teòrics importants sobre la manera d’entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els conceptes, com tracten la informació i com el centre educatiu planifica i actua per preparar les classes i dinamitzar-les.

En el treball per projectes es dóna molta importància a:

  • Fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn.
  • La manera de tractar la informació.
  • Afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements en relació amb el treball per competències des de les diferents àrees.

A partir d’un tema proposat –bé pels nens o pel currículum- es desenvolupa un treball motivador en el que hi entren altres àrees.

Tothom hi participa, la família també.

Treballem per projectes a tots els cicles de l’escola.