Rema

Projecte de reutilització de llibres

  • Amb aquesta iniciativa, es volen fomentar actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient per una banda i per l’altra, l’ús sostingut del material i el fet de compartir, respectar i responsabilitzar-se dels llibres.
  • Un altre dels objectius importants del projecte és el d’abaratir el cost en la compra dels llibres de text per a les famílies del Centre.
  • La reutilització de llibres pot aportar un valor afegit a la tasca habitual a les aules, ja que permet treballar de forma efectiva valors que són presents en la proposta educativa del centre.
  • En conseqüència, des de tots els sectors caldrà ajustar pràctiques que afavoreixin un assoliment òptim d’aquest objectiu. Amb aquesta iniciativa, els llibres poden ésser aprofitats al llarg d’un període de, com a mínim, quatre anys.
  • El projecte afecta a tots els alumnes de primària. Des de 1r a 6è pagaran una quota que permetrà comprar llibres i la reposició dels exemplars que calgui renovar.