Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola, estan representats tots els sectors de la comunitat educativa a excepció de l’alumnat. Professors/res, pares/mares, personal de serveis, l’Ajuntament. Hi ha eleccions a la renovació parcial dels membres del Consell cada dos anys.