Trets d’identitat

L’escola es defineix com a:

  • laica i plural
  • en defensa dels valors democràtics
  • escola compromesa
  • no sexista
  • aconfessional
  • a favor d’una educació integral
  • en defensa de la igualtat d’oportunitats
  • la diversitat com a valor positiu
  • formadora en l’educació per la pau, la solidaritat i la col·laboració
  • oberta a l’entorn