Instal·lacions

Edifici de reconegut prestigi arquitectònic , va ser ocupat des de l’any 1991 i durant deu anys, per l’Escola Universitària de Telecomunicacions. Després el Departament d’Ensenyament va engegar la reforma i adequació dels diferents espais per ubicar-hi, des del febrer del 2009, l’actual escola Montserrat.

El Departament d’Educació, l’Ajuntament i la Direcció del centre han estat treballant conjuntament en el projecte d’ampliació de l’escola del qual la 1ª fase es va realitzar durant l’estiu del 2018 i la 2a fase es va realitzar l’estiu del 2019 amb l’objectiu d’acollir  la doble línia al complert. El curs 2020-21 l’escola ja té la doble línia al complert.

EDIFICI PRINCIPAL:  2 plantes

Planta Baixa:

 • 6 aules d’Infantil
 • 2 aules de 1r de Primària
 • 1 aula de reforç
 • Menjador / Cuina  / Consergeria
 • Despatx de l’administració de l’AFA/ Despatx  de l’EAP
 • Lavabos alumnes d’Infantil i 1r Primària/ 1 lavabo adults

 

 

Planta superior:

 • 10 aules ( de 2n a 6è de Primària)
 • Aula  d’Atenció a la Diversitat
 • Aula polivalent: Laboratori, Plàstica i reforç/desdoblaments
 • Aula d’Informàtica
 • Aula de Música
 • Biblioteca
 • Despatxos: Direcció, Cap d’estudis, Secretaria, Administració i Sala de Professors
 • Lavabos adults / lavabos alumnes

 

 

EDIFICI ADJUNT: 

 • Planta baixa: Sala  de Psicomotricitat, espai de Ludoteca Infantil i Acolliment.
 • Planta superior: Espai reunions de  l’AFA

EDIFICI DEL GIMNÀS:

Espai polivalent Gimnàs – Sala d’Actes

VESTIDORS I LAVABOS EXTERIORS

ESPAIS EXTERIORS

 • Pista poliesportiva
 • Pati d’Educació Infantil
 • Pati Cicle Inicial
 • Porxos

 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS

 • Plaques fotovoltaiques

A les cobertes dels edificis hi ha instal·lades plaques d’energia fotovoltaica, les quals va instal·lar i n’és l’explotadora amb l’autorització de l’Ajuntament l’empresa PROMUNSA.

 • Transformació Xarxa 

El curs 2018-2019 es va dur a terme la transformació de la xarxa. Tota l’escola està equipada amb una xarxa informàtica completa que arriba a tots els racons de l’escola ja sigui amb cablejat estructurat o WiFi i alta seguretat d’accés a la xarxa.