2n Treball en equip

Saber treballar en equip és tan important com l’assoliment de nous aprenentatges. Compartir les tasques de cerca d’informació, d’elaboració dels productes del projecte i de transmissió dels nostres descobriments i aprenentatges, fan que aquest procés sigui més competencial i significatiu. Per això, li dediquem força sessions a treballar cooperativament en qualsevol dels àmbits curriculars.