Què aprenem?

Igual que la nostra societat, l’educació evoluciona cada dia. Per aquest motiu, us volem compartir com està organitzat el currículum i en què invertim els nostres esforços en el procés d’ensenyament – aprenentatge dels vostres fills/es.

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àrees de coneixement. A cada àmbit s’estableixen les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions.

Entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos.

En aquesta presentació veureu els àmbits i àrees que es treballen, les capacitats (educació infantil) i competències (educació primària) que es volen assolir i els criteris d’avaluació d’ambdues etapes.