L’ESCOLA

 

 

L’objectiu principal de la nostra tasca educativa és el desenvolupament integral de l’alumnat, en tots els seus aspectes: emocional, creatiu, intel·lectual, social, cultural, acadèmic…

 

Promovem la relació família-escola guiant, informant i compartint el procés d’aprenentatge i maduració, dins l’àmbit escolar, dels vostres fills/es amb la intenció de seguir una mateixa direcció per aconseguir els objectius que ens són comuns.

 

Eduquem en valors universals individuals i socials que ajuden a fer créixer les persones i, a la vegada, esdevenen motors de transformació de la nostra societat i del món. Valors que promouen la pau i la convivència, tals com el diàleg, la tolerància, el respecte pels altres, per les seves idees, per altres cultures i també la cura del nostre entorn i la sostenibilitat els nostres recursos.

 

Som una escola inclusiva i entenem la diversitat (física, intel·lectual, cultural, de gènere…) com una font de riquesa, promovent el desenvolupament de tot l’alumnat, d’acord amb les seves característiques personals i les de les persones que estan al seu voltant.

 

 

Som una escola catalana, arrelada al seu entorn més proper, Vilassar de Mar i Catalunya, però oberta a la resta de l’estat i al món. Sovint participem en activitats de poble i col·laborem amb l’Ajuntament, les escoles i altres entitats locals.

 

 

Creiem en la formació permanent de tota la comunitat educativa. Partim de la reflexió constant sobre la nostra pràctica docent, utilitzem la innovació, tant pedagògica com tecnològica, com a estratègia de millora sostinguda.