Activitats extraescolars

  • Gestionades, també, per l’AMIPA.
  • Poden ser de migdia i de tarda.
  • A partir de P4
  • N’hi ha que s’ofereixen regularment i d’altres en funció de la demanda.
  • Per aquest curs 2019-2020 s’estan duent a terme: fem esport, jazz i hip-hop, fútbol sala, taller
    d’escacs, reciclatge i manualitats, ssstrèpits, judo, ioga, atletisme, anglès, projecte musical i
    robòtica, patinatge i teatre.