COM APRENEM?

Cada nen i cada nena té fortaleses i habilitats, així com debilitats i dificultats. Per aquest motiu, apostem per diferents metodologies per tal d’oferir una atenció personalitzada i donar una resposta més ajustada a les múltiples maneres d’aprendre dels infants. Totes parteixen d’una base vivencial i manipulativa per donar sentit a la construcció dels aprenentatges.

 

De P3 a 6è fem…

JOCS, lliures o dirigits, com a entorns d’aprenentatge molt valuosos que ofereixen un gran ventall d’oportunitats per descobrir i gaudir, individualment i entre iguals.

PROJECTES que inclouen un conjunt de propostes i activitats que es duen a terme amb la col·laboració de tot el grup per aconseguir un objectiu comú. Es poden dur a terme en equips cooperatius o en petits grups col·laboratius.

 

RACONS D’APRENENTATGE, espais organitzats amb una temàtica concreta (lectura, joc simbòlic, lògica, lectoescriptura…). On, en petit grup, es manipula, es relacione conceptes, es comparteixen procediments i es desenvolupen converses entre iguals.

TASQUES D’INVESTIGACIÓ en les que, partint d’una proposta col·lectiva o individual, es duen a terme activitats de cerca d’informació fent ús de diferents mitjans: llibres, diaris, revistes, recursos digitals, entrevistes, etc. Pot ser individual o en grup.

REPTES INDIVIDUALS que sorgeixen de curiositats, preguntes i/o suggeriments. A partir d’aquí, els nens i nenes desenvolupen diferents activitats de consulta, reflexió i comprovació per resoldre el repte inicial.

 

L’ús de les NOVES TECNOLOGIES forma part habitual del ventall d’eines que tenim a l’abast per avançar en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més, estem introduint els AMBIENTS D’APRENENTATGE a Educació Infantil. Aquests, són una nova manera de fer que complementa les metodologies abans esmentades. Aquesta nova proposta ofereix la possibilitat d’interactuar en un espai dissenyat per descobrir nous materials, fer noves connexions i aprendre dels companys i companyes del cicle, més grans i més petits.