Com ens organitzem?

Fent desdoblaments per a realitzar activitats amb la meitat de l’alumnat, en espais diferents i cada grup amb un mestre/a. La finalitat és poder fer un seguiment més individualitzat i poder atendre millor la diversitat.

Amb dos docents a l’aula o en altres espais exteriors, tenint en compte la tasca que volem dur a terme, per tal de donar més suport i orientació a l’alumnat mentre es realitzen les activitats.

Amb gran grup, quan es presenten propostes o temes nous. També per iniciar converses, debats i/o col·loquis on és interessant que tothom hi participi, per fer presentacions, etc.