SERVEIS

Entenem que, tirar endavant l’escola és una tasca col·lectiva que implica tots els agents que la conformen. En aquest sentit, ja fa anys que el claustre i les famílies, representades per l’AMIPA, anem de la mà. Fruit d’aquesta col·laboració han sorgit propostes organitzatives molt valuoses, com la socialització de llibres i materials, les activitats complementàries o el servei de menjador.

Però, pensant en la conciliació família-escola, l’AMIPA també ofereix un ventall de serveis per a totes aquelles famílies que necessiteu fer-ne ús.

;