Matemàtiques manipulatives

Treballem amb Innovamat, una línia metodològica en l’aprenentatge de les matemàtiques que aposta per un aprenentatge més competencial, a partir de la manipulació la reflexió i el diàleg. Es tracta de posar en valor els processos matemàtics com la resolució de problemes, el raonament lògic…

Aquesta metodologia,  respectant els diferents ritmes d’aprenentatge, permet que els nens i les nenes siguin capaços de dissenyar diferents estratègies per resoldre els problemes,  fer conjectures i comprovar-les, descobrint les relacions entre les matemàtiques i el món que ens envolta.