Menjador


</div style=”text-align: center;”>

  • L’escola disposa d’un servei de menjador, gestionat per l’AMIPA.
  • També disposa de cuina pròpia, gestionada per SANED.
  • Hi ha una Comissió de menjador, depenent del Consell Escolar, que vetlla que el menjar sigui de qualitat, que sigui de proximitat, que només es faci un ús esporàdic dels congelats i que s’utilitzin, sempre que sigui possible, productes ecològics.
  • A més, el monitoratge de l’empresa CERCLE organitza activitats lúdiques amb la finalitat de complementar l’espai del migdia.