PROJECTES

La formació permanent és l’eina que utilitzem com a estratègia de millora contínua. Aquesta ens permet estar al dia i reciclar els nostres coneixements per aplicar-los a la pràctica docent. La reflexió sobre la nostra pràctica educativa també és quelcom fonamental, així aconseguim posar èmfasi en els punts forts, els que sabem que funcionen, i modificar els punts més febles.

És per aquest motiu que cada any tirem endavant diferents projectes, i així aconseguim avançar i innovar dia rere dia. Descobriu-los!