Acollida

  • El servei d’acollida és de 8 a 9 del matí.
  • S’hi pot accedir en franges de ¼ d’hora.
  • S’hi duen a terme jocs i activitats lúdiques tranquil·les.
  • És un servei per als associats/des a l’AMIPA.