Treball per projectes

Una de les metodologies en què basem l’aprenentatge és el treball per projectes, que permet als nens fer un aprenentatge més significatiu, ajuda a interrelacionar i transferir diferents sabers i potencia el desenvolupament de les competències bàsiques.

El treball per projectes és una metodologia integral que fa emergir les idees dels nens, parteix dels seus coneixements previs i permet que els nous s’adquireixin de manera significativa. També comporta la participació de les famílies durant el procés d’aprenentatge.

 Amb el treball per projectes aconseguim respectar els interessos reals dels nens i promovem un model d’ensenyament actiu on l’infant s’implica en el seu propi procés d’aprenentatge.

 

 Aquesta metodologia fomenta un model de treball cooperatiu, estimula l’autonomia i potencia la responsabilitat i les ganes d’aprendre.