Pares i mares delegats

FAMÍLIES DELEGADES DE CLASSE

 

Per portar a terme el tipus d’educació que pretenem, considerem indispensables la cooperació amb les famílies i la seva participació. Tal com diu un proverbi africà, «per educar un infant cal la tribu sencera».

 Cadascú educa des del seu rol. L’escola honora l’educació rebuda a casa i les famílies respecten l’escola. El reconeixement, l’empatia i la confiança són actituds pròpies de la relació família-escola.

 Les famílies tenen les portes de l’escola obertes. A parvulari, cada dia les famílies acompanyen i van a buscar el seu fill o filla a l’aula. És una ocasió per dialogar amb el mestre, intercanviar impressions i anar teixint complicitats. A primària aquest intercanvi es fa un cop per setmana, cada divendres a la tarda.

 La porta de l’aula, els passadissos, els vestíbuls… són llocs de trobada de les famílies: hi emergeixen converses i es genera confiança i coneixement mutu.

 Es dóna també molta informació visual a través de fotografies, notícies i anuncis a les cartelleres, murals, exposicions de treballs, com també del Butlletí, els blocs de cada cicle, el web…

 En les activitats d’aprenentatge, les famílies participen en els projectes de classe en tot allò que se’ls demana.

 Regularment, s’ofereixen xerrades o conferències per tractar aspectes educatius que interessen a tota la comunitat, per, d’aquesta manera, anar creant un pòsit de cultura comuna.

 

 Assemblea de pares i mares delegats

 És un òrgan de participació i d’informació de l’escola cap a les famílies i de les famílies cap a l’escola. En formen part els delegats de cada classe. La directora de l’escola en convoca una reunió de forma ordinària, com a mínim un cop per trimestre

Els delegats de classe són els representants de les famílies del grup-classe en l’assemblea de delegats i són escollits en la reunió d’inici de curs que es fa per nivells.

És funció dels delegats:

■ Dinamitzar la participació dels pares en la vida escolar. 
■ Recollir  les inquietuds pedagògiques i de funcionament de les famílies. 
■ Fer de transmissor d’informacions, avisos, consultes, propostes… entre el mestre tutor i les famílies de la classe en assumptes d’interès general.
■ Facilitar la relació de les famílies entre elles organitzant activitats que la potenciïn.
■ Animar la participació dels pares en aquelles activitats col·lectives programades.
■ Col·laborar amb el tutor i l’escola en aquelles tasques que calgui la coordinació dels pares de  la classe. 
■ Convocar els pares del curs quan sigui convenient, després de presentar l’ordre del dia previst a la direcció. 
■ Poder ser convocats pel consell escolar, l’equip directiu o l’AMPA per col·laborar, ser informats i participar. 
■ Representar el grup-classe en l’assemblea de delegats.
■ Acollir i ajudar a les famílies noves que s’integren al grup classe.