Voluntariat

La pràctica participativa es perllonga més enllà de l’estada al centre. Persones vinculades laboralment o familiarment a l’escola hi col·laborem estretament fent diverses tasques en benefici de tota la comunitat educativa. D’altra banda, també formem part de les diverses associacions i institucions del barri.