Famílies

Per portar a terme el tipus d’educació que pretenem, considerem indispensables la cooperació amb les famílies i la seva participació. Tal com diu un proverbi africà, «per educar un infant cal la tribu sencera».

 

■ Cadascú educa des del seu rol. L’escola honora l’educació rebuda a casa i les famílies respecten l’escola. El reconeixement, l’empatia i la confiança són actituds pròpies de la relació família-escola.

■ Les famílies tenen les portes de l’escola obertes. A parvulari, cada dia les famílies acompanyen i van a buscar el seu fill o filla a l’aula. És una ocasió per dialogar amb el mestre, intercanviar impressions i anar teixint complicitats. A primària aquest intercanvi es fa un cop per setmana, tots els divendres a la tarda.

■ La porta de l’aula, els passadissos, els vestíbuls… són llocs de trobada de les famílies: hi emergeixen converses i es genera confiança i coneixement mutu.

■ Es dóna també molta informació visual a través de fotografies, notícies i anuncis a les cartelleres, murals, exposicions de treballs, com també del Butlletí, els blocs de cada cicle, el web…

■ En les activitats d’aprenentatge, les famílies participen en els projectes de classe en tot allò que se’ls demana.

■ Regularment, s’ofereixen xerrades o conferències per tractar aspectes educatius que interessen a tota la comunitat, per, d’aquesta manera, anar creant un pòsit de cultura comuna.

 

 

 

Pares i mares delegats de classe

 

Els delegats de classe són els representants de les famílies del grup-classe en l’assemblea de delegats.

Els delegats dels pares de cada classe són escollits en la reunió d’inici de curs que es fa per nivells.

És funció dels delegats:

■ Dinamitzar la participació dels pares en la vida escolar.

■ Recollir les inquietuds pedagògiques i de funcionament de les famílies.

■ Fer de transmissor d’informacions, avisos, consultes, propostes… entre el mestre tutor i les famílies de la classe en assumptes d’interès general.

■ Facilitar la relació de les famílies entre elles, tot organitzant activitats per potenciar-la.

■ Animar la participació dels pares en les activitats col·lectives programades.

■ Col·laborar amb el tutor i l’escola en les tasques que calgui la coordinació amb els pares de la classe.

■ Convocar els pares del curs quan sigui convenient, després de presentar l’ordre del dia previst a la direcció.

■ Assistir a les convocatòries del consell escolar, l’equip directiu o l’AMPA per col·laborar, ser informats i participar.

■ Representar el grup-classe en l’assemblea de delegats.

■ Acollir i acompanyar les famílies que s’integren per primer cop al grup classe.

 

 

Assemblea de pares i mares delegats

 

És un òrgan de participació i d’informació de l’escola cap a les famílies i de les famílies cap a l’escola. En formen part els delegats de cada classe. La directora de l’escola en convoca una reunió de forma ordinària, com a mínim un cop per trimestre.