Sortides i colònies

Les sortides, les excursions i les colònies formen part del projecte educatiu de l’escola. Són organitzades pels mestres tutors o pels especialistes (d’educació física, educació musical, educació artística o llengua estrangera). A l’inici de cada curs són aprovades pel Consell escolar.

Les colònies són activitats educatives molt valorades pels mestres. Permeten una convivència de grup molt important tant per al creixement i autonomia personal dels nens com per a la cohesió del grup, per tal com crea lligams afectius i de relacions en un marc diferent a l’habitual.

Tots els cursos hi van tres dies, llevat dels de 6è que n’hi van cinc.