Formació del claustre

Els mestres treballem en equip i vetllem per la nostra formació permanent, per tal de créixer com a professionals i com a equip docent.

La formació permanent contribueix a enriquir el projecte educatiu i facilita la vinculació de mestres nous. Permet cohesionar el claustre, crear una cultura comuna i garantir la coherència al llarg de l’escolaritat.

Ens mena el convenciment que sempre podem millorar a partir de la documentació, anàlisi i reflexió de la nostra pràctica a les aules i el contrast amb les fonts teòriques de referència, l’educació emocional i l’intercanvi d’experiències. Per aquestes raons, tots els mestres participem conjuntament en cursos de formació en claustre (algunes tardes de manera periòdica o als migdies).

També ens organitzem per formar-nos entre iguals, a partir dels punts forts de cada membre de l’equip, de manera, que aprenem els uns dels altres per millorar la nostra pràctica educativa.

Així mateix assistim a jornades, conferències, congressos i cursos que ens ofereixen els serveis educatius, les universitats i entitats educatives, o d’altres agents culturals com museus, entitats i associacions.

Concebem l’escola com a espai de creixement, com a institució que aprèn, i vetllem també perquè la formació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa acompanyin el procés d’innovació i canvi.