Xarxes per al canvi

Formem part del programa de Xarxes per al canvi que és un projecte d’innovació pedagògica.

 

El Consorci d’Educació de Barcelona, l’ICE de la UAB i Rosa Sensat han establert un conveni per sumar diferents iniciatives i processos i així generar un projecte per a la innovació pedagògica propi per a la ciutat de Barcelona: Xarxes per al canvi. El projecte tindrà una durada de 3 anys .

 

Els principis bàsics que plantegen són els següents:

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge

2. L’aprenentatge és de naturalesa social

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement i també amb la comunitat i el món en general.

 

A l’escola El Sagrer volem, cada cop més, que els nostres alumnes construeixin el seu propi coneixement i els volem oferir l’entorn que ho faciliti. Fa temps que treballem en aquesta línia (racons de nens de P3, P4 i P5, tallers interclasse, espais d’aula, grups de llengua, treball per projectes… ) i aquests darrers cursos, tot i les retallades, hem introduït més canvis a la primària que afavoreixen el treball més competencial i globalitzat.

 

Els espais d’aprenentatge afavoreixen el treball cooperatiu entre els alumnes i la inclusió. Aquestes propostes pedagògiques desperten la motivació, l’interès, les ganes de fer i d’aprendre.

 

Com escola vivim èpoques de canvis ràpids i profunds, i hem de saber-nos- hi adaptar. Els nens i nenes que avui són a El Sagrer viuran en un món canviant, en què les professions que tindran potser encara no estan ni inventades. Per això els hem d’educar perquè tinguin les eines emocionals i les competències necessàries per sortir-se’n a la vida.