Formadora de mestres

 

A l’escola acollim estudiants del grau de mestre i tècnics d’educació infantil per tal que puguin realitzar-hi pràctiques amb la finalitat de:

■ Facilitar l’adquisició de les competències professionals docents.

■ Generar dinàmiques i espais de reflexió didàctica i pedagògica que afavoreixin la innovació, la recerca, la transferència del coneixement i els valors educatius.

 

L’escola vol facilitar la incorporació dels estudiants en la seva dinàmica i afavorir la seva formació en aquest període de pràctiques. Per això es planifiquen i sistematitzen un conjunt d’actuacions d’acord amb la universitat corresponent com ara presentacions, visita a les instal·lacions, coneixement de documentació del centre, reunions amb la persona responsable de les pràctiques i la tutora o tutor del grup de referència.

 

Rebem estudiants de les universitats: UB, UAB, UV, URL….