Equip directiu

Directora:             Gemma Sitjà

Cap d’estudis:       Susana Corman

Secretària:           Esther Domínguez